Söndagen 9 april kl 16.00 Tuultenpesä – Vindarnas möteTuultenpesä – Vindarnas möte
- en helt ny ensemble bestående av finska Wind on Wind och svenska Zephyr.


Ljud från skog och vind när några av de bästa flöjtisterna i Sverige och Finland möts.

Luftströmmarna från sju flöjtister bildar tillsammans ett vindväsen, ett rikt instrumentarium där kontraster och dynamik får en väldig spännvidd – från orkan till smeksam bris.

Många av ensemblens flöjter och pipor är tillverkade av de nordiska träslagen. De klingar strävt och mjukt, de spelar skogens toner. Stundom är samspelet flytande och meditativt, gungande och fritt, stundom pulserande och virvlande som i en trans. Med repetitiv rytmik, modala melodier och flera melodiska lager skapar Vindarnas möte stor variation och nya klanger som får huden att knottra sig.

Kompositionerna och arrangemangen har skapats i samarbete med hela ensemblen. Improvisation har varit ett väsentligt verktyg i processen, och den har också en viktig roll i konserterna. Polskor, polonäser och hallingar ur den nordiska traditionen, samt finsk-ugriska runosånger och vallåtar används som grund i repertoaren. Man kan också höra influenser från den nord-indiska klassiska musiken. Minimalistisk musik från modern västerländsk konstmusik och olika andra folkmusiktraditioner är en annan viktig inspirationskälla.

Musiker: 
Kirsi Ojala, Kristiina Ilmonen, Mimmi Laaksonen, Leena Laitinen, Göran Månsson, Jonas Simonson

Biljettbokning: kulturverket@telia.com, 035 30045
Entré: 200 kr, medlemmar 100 kr, stud, nyanlända 0 kr